dom muzyka seniora

Fundacja

Fundacja została powołana do życia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, a jej głównym celem było doprowadzenie do utworzenia Domu Muzyka Seniora zapewniającego poczucie bezpieczeństwa artystom muzykom, którzy zeszli już z estrad koncertowych, a ze względu na trudności życiowe wieku podeszłego wymagają pomocy innych osób.

Fundacja otrzymała w darze 1,46 ha działkę budowlano-leśną w Kątach w gm. Góra Kalwaria, projekt architektoniczny oraz środki finansowe na pozostałe prace projektowe. Dzięki darowiznom bardzo wielu osób ze środowiska muzycznego, melomanów oraz ludzi ceniących naszą inicjatywę zdołaliśmy zgromadzić fundusze uprawniające nas do aplikowania o środki unijne.

Dzięki dofinansowaniu projektu „Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w Gm. Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. mazowieckiego na lata 2007-2013, polskie środowisko muzyczne może cieszyć się z pięknego obiektu w jesieni życia.

 

dom muzyka seniora

Dom Muzyka Seniora ul. Brzozowa 24, Kąty, woj. mazowieckie (okolice Warszawy)