Dom opieki Warszawa i okolice - Dom muzyka Seniora
Home » Historia powstania Domu Muzyka Seniora

Historia powstania Domu Muzyka Seniora

ROK 2003/2004

W maju 2003 r. Zofia Wit wykonała telefon do Antoniego Wicherka ówczesnego Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków z konkretną propozycją, mianowicie zaoferowała darowiznę działki Zofii i Antoniego Witów pod budowę domu opieki dla artystów muzyków, którzy zeszli już z estrad koncertowych, a uciążliwości podeszłego wieku zmuszają ich do korzystania z opieki osób trzecich. Ponieważ nie było odzewu, Antoni Wit zadzwonił w tej samej sprawie w październiku.

W listopadzie 2003 r. doszło do spotkania -wyjazdu Antoniego Wicherka, Antoniego Wrońskiego – Sekretarza Zarządu Głównego SPAM , Hanny Żera – Dyrektora Biura Zarządu Głównego SPAM, Marii Nosowskiej oraz Zofii Wit w celu obejrzenia dwóch miejsc. Pierwsze to był pustostan- przedwojenna willa w okolicy Otwocka na małej działce, wymagająca sporych nakładów aby przystosować obiekt dla osób starszych, nadto o niewyjaśnionej sytuacji prawnej i zbyt mała aby służyć kilkudziesięciu osobom. Drugie miejsce to Kąty w gminie Góra Kalwaria, gdzie znajdowała się zaoferowana jako darowizna celowa działka budowlano-leśna o powierzchni 1,4636 ha.

Wycinek prasowy z wywiadem A. Wicherka pismo ŚLĄSK str. 3

Przeważyła opinia Tadeusza Żera – architekta (prywatnie małżonka Hanny Żera), który przekonał wszystkich, że lepiej jest zbudować od nowa obiekt przystosowany do potrzeb ludzi w wieku podeszłym, uwzględniający wszelkie niesprawności. Nadto zaoferował przygotowanie projektu architektonicznego i przekazanie go w darowiźnie. W tym też czasie Barbara i Wojciech Kilarowie podczas wspólnego obiadu wtajemniczeni w zamiar Antoniego i Zofii Witów powołania Fundacji, która utworzyłaby Dom Muzyka Seniora, zaoferowali przyłączenie się do przedsięwzięcia w postaci pokrycia kosztów pozostałych prac projektowych.

Wybór SPAM-u ze strony państwa Witów nie był przypadkowy. Antoni Wit był od wielu lat członkiem Stowarzyszenia, Zofia Wit w latach 1968 – 73 w okresie pracy w Teatrze Wielkim, a takie przedsięwzięcie powinno było mieć zaplecze środowiskowe. Wprawdzie Wojciech Kilar uważał, że Dom Muzyka Seniora powinien być powiązany z Filharmonią Narodową jako naczelną instytucją muzyczną, ale w tym czasie Antoni Wit był Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Filharmonii Narodowej i nie chciał stwarzać jakichkolwiek skojarzeń, podejrzeń czy powiązań. Od początku państwu Witom zależało na transparentności. Odbyło się kilka spotkań w szerokim gronie przedstawicieli SPAM, Związku Artystów Wykonawców STOART, ZKP – Związku Kompozytorów Polskich, STOMUR – Stowarzyszenia Muzyków Rozrywkowych, PSJ – Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, ZAiKS -Stowarzyszenia Autorów. Na jedno ze spotkań zaproszono Olgierda Łukaszewicza, który z ramienia Związku Artystów Scen Polskich – ZASP sprawował pieczę nad Domem Aktora w Skolimowie i życzliwie podzielił się swoimi doświadczeniami.

Prawnicy pracujący w STOART opracowali Statut Fundacji Dom Muzyka Seniora, należało więc aktem notarialnym powołać ją do życia. Przed podpisaniem aktu notarialnego przedstawiciel SPAM-u poprosił Zofię Wit o wpłacenie na utworzone subkonto kwoty zł 2.000 ( dwa tysiące ) niezbędnej jako fundusz założycielski fundacji.

Przelew bankowy.


Dnia 16.02.2004 r. przed Notariuszem Hanną Kacprzak – Kucharską aktem notarialnym nr 1185/2004 podpisanym przez Antoniego Wicherka Prezesa i Jerzego Róziewicza- Skarbnika Zarządu Głównego SPAM została utworzona Fundacja Dom Muzyka Seniora.

Od lewej Jerzy Róziewicz, Antoni Wicherek, Antoni Wroński.

Następnego dnia 17.02.2004 r. Fundator powołał Radę Fundacji w składzie: Antoni Wicherek , Antoni Wroński, Maciej Czarnecki, Jerzy Kornowicz, Ireneusz Narowski, Edward Pałłasz, Jerzy Róziewicz, Krzysztof Sadowski. Zofii Wit zaproponowano objęcie stanowiska Prezesa Zarządu Fundacji, jej wahania wynikały ze świadomości ogromu prac i ciężaru odpowiedzialności za powodzenie przedsięwzięcia . Do objęcia tej funkcji przekonał ją dopiero mąż – Antoni Wit argumentując, iż ma wykształcenie prawnicze, praktykę radcy prawnego oraz doświadczenie związane z budową ich kolejnych domów ( z powodu zmiany miejsc zamieszkania wynikających z obejmowania kolejnych orkiestr), a nadto, że włożony spory osobisty majątek powinna nadzorować, aby Fundacja „nie zjadła swego ogona” przez co rozumieli, że środowisko winno pracować charytatywnie, bez obciążania Fundacji wydatkami na wynagrodzenia.

Rada Fundacji powołała Zarząd Fundacji w składzie: prezes – Zofia Wit, wiceprezesi: Jolanta Bilińska i Tadeusz Żera. Obsługę kancelaryjną Fundacji miało prowadzić biuro SPAM, ale Zofia Wit mieszkała w Piasecznie, Jolanta Bilińska pracowała w Filharmonii i mieszkała na Grochowie, Tadeusz Żera miał pracownię na Powiślu. Wszyscy woleli pracować w swoich siedzibach. Nie mniej jednak z adresu przy ul. Marszałkowskiej 66 Zarząd korzystał aż do czasu wybudowania własnego obiektu.

Zdjęcie Zarządu: od lewej: Jolanta Bilińska, Zofia Wit, Tadeusz Żera.

Ukonstytuowała się również KAPITUŁA Fundacji złożona z artystów, którzy zadeklarowali pomoc przy pozyskiwaniu funduszy niezbędnych do zbudowania Domu Muzyka Seniora: Urszula Dudziak, Krzysztof Jakowicz, Bogusław Kaczyński, Ryszard Karczykowski, Jacek Kaspszyk, Wojciech Kilar, Izabela Kłosińska, Krzysztof Knittel, Piotr Kusiewicz, Hanna Lisowska, Anna Lubańska, Henryk Majewski, Elżbieta Markowska, Jerzy Marchwiński, Jerzy Matuszkiewicz, Ewa Michnik, Włodzimierz Nahorny, Zbigniew Namysłowski, Czesław Niemen, Maja Nosowska, Piotr Nowacki, Wiesław Ochman, Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Krzysztof Penderecki, Ewa Pobłocka, Ewa Podleś, Zdzisław Pucek, Jadwiga Rappe, Irena Santor, Stefan Sutkowski, Tadeusz Strugała, Michał Urbaniak, Antoni Wit, Henryk Wojnarowski, Jan Ptaszyn Wróblewski, Franciszek Wybrańczyk.

Już 26.02.2004 r. odbyła się pierwsza konferencja prasowa, której zadaniem było rozpowszechnić informację o powstaniu Fundacji, zostały pokazane zdjęcia działki na której miał powstać DMS, została przedstawiona Rada i Zarząd Fundacji, a Tadeusz Żera objaśnił plan funkcjonalno-przestrzenny Domu Muzyka Seniora.


Zarząd szybko opracował materiały informacyjne i promocyjne w postaci folderów i ulotek, rozsyłanych do instytucji , stowarzyszeń, szkół i uczelni muzycznych.Powstał wzór papieru firmowego, pieczątki i wizytówki
( logo Fundacji opracował Tadeusz Żera) .

Ale… po kolei:

Dnia 1.03.2004 r. podczas uroczystego koncertu w Filharmonii Narodowej Zofia Wit poinformowała Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Waldemara Dąbrowskiego o powołaniu Fundacji Dom Muzyka Seniora oraz przedstawiła koncepcję budowy domu. Minister stwierdził, że to bardzo cenna inicjatywa.

Dnia 3.03.2004 r. Zofia Wit spotkała się w Ministerstwie Kultury z Dyrektor Departamentu Adrianną Piekutowską, która obiecała udzielić wsparcia projektowi.

Dnia 19.03.2004 r. odbyło się w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy – Krajowym Rejestrze Sądowym posiedzenie z udziałem całego Zarządu Fundacji, w wyniku którego Fundacja w dniu 26.06. została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz samodzielnych Zakładów Opieki Społecznej pod nr 0000201927. Tym samym otrzymała osobowość prawną , a więc stała się odrębnym, samodzielnym bytem prawnym.

Dnia 1.04.2004 r. Zarząd podpisał z Bankiem Millennium S.A. umowę w sprawie prowadzenia rachunku firmowego nr konta 59 1160 2202 0000 0000 4025 4742, a już 5.04.2004 r. mógł założyć pierwszą lokatę w wysokości 100.000 zł.

W dniu 2.04.2004 r. Przewodniczący Rady Fundacji Antoni Wicherek oraz Prezes Zofia Wit złożyli wizytę Dyrektorowi Teatru Wielkiego – Opery Narodowej Jerzemu Bojarowi. Uzgodniono, że materiały promocyjne Fundacji będą rozpowszechniane wśród pracowników teatru.

Dnia 5.04.2004 r. Zofia Wit uzyskała W Głównym Urzędzie Statystycznym nr REGON 015701834.

W związku ze zbliżającym się koncertem Anne Sophie Mutter w Filharmonii Narodowej, z inicjatywy Zofii Wit rozmowy z orkiestrą podjęła Jolanta Bilińska na temat ewentualnego przekazania na rzecz Fundacji honorariów za transmisję telewizyjną. Honoraria swoje przekazali również dyrygent Antoni Wit oraz solistka koncertu Anne-Sophie Mutter.

Dnia 6.04.2004 r. Zofia Wit wraz z Dyrektorem Antonim Witem złożyli wizytę w Banku Gospodarki Żywnościowej. Prezes Jacek Bartkiewicz zaproponował przekazanie na rzecz Fundacji – dochodu z aukcji przeprowadzonej podczas planowanego na styczeń 2005 koncertu noworocznego w Filharmonii. Jednocześnie dyr. Bartkiewicz zaproponował obsługę kredytową pod ewentualne granty z Unii Europejskiej.

Dnia 7 maja 2004 r. Fundacja otrzymała nr identyfikacji podatkowej NIP 5262759059.

W dniu 10 maja 2004 r. Zarząd wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o wyrażenie zgody na zbiórkę publiczną w postaci sprzedaży cegiełek o nominałach 10 zł i 50 zł. Cegiełki wg wzoru opracowanego przez Tadeusza Żera zostały wydrukowane przez Mennicę Polską na papierze ze znakiem wodnym, na każdej cegiełce samodzielnie wyciskaliśmy naszą wypukłą, okrągłą pieczęć.

W dniu 13.05.2004 r. Zofia Wit oraz Tadeusz Żera złożyli wizytę w Banku Gospodarki Żywnościowej u pełnomocnika ds. kontaktów z Unią Europejską p. Wąsowiczem i dyr. Biura Promocji p. A. Pawelską.

Dnia 17.05.2004 r. odbył się w Filharmonii Narodowej koncert, którego wykonawcy : Orkiestra Filharmonii Narodowej, Anne-Sophie Mutter i dyrygent Antoni Wit przekazali swoje honoraria za transmisję telewizyjną na rzecz Fundacji.

W maju 2004 r. Prezes Fundacji Kultury Polskiej Jerzy Milewski przekazał informację Zofii Wit, że organizator koncertu sponsorowanego przez koncern LUKOIL ma zamiar przekazać dochód z biletów na charytatywny cel. J. Milewski ( późniejszy członek Rady Fundacji DMS ) zaproponował jako beneficjenta Fundację DMS , która została zaakceptowana i w ten sposób Fundacja otrzymała znaczne wsparcie. Koncert odbył się 2.06.2004 r.

Dnia 25.06.2004 r. po raz pierwszy ukazała się w programie Teatru Wielkiego informacja o powstałej Fundacji wraz z zachętą do przekazywania datków. W związki z nawałem prac związanych z PR-em, Zarząd zaprosił do współpracy Jerzego Noworola (kierownika działu promocji Filharmonii Narodowej ) ustanawiając go Pełnomocnikiem Zarządu.

Na zdjęciu od lewej: Tadeusz Żera, Zofia Wit, Jolanta Bilińska, Jerzy Noworol.

W dniu 29.10.2004 r. odbył się uroczysty koncert jubileuszowy orkiestry Sinfonia Varsovia. Wykonawcy koncertu : Krzysztof Penderecki, Izabela Kłosińska, Anna Lubańska, Dariusz Stachura, Chór Filharmonii Narodowej, Henryk Wojnarowski przekazali honoraria za transmisję radiową na rzecz Fundacji DMS.

Na zdjęciu: Krzysztof Penderecki oraz Joanna Tumiłowicz – kronikarz Fundacji.

Dnia 14.12.2004 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się wielki koncert charytatywny p.t. „Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków dla Fundacji Dom Muzyka Seniora”. W prace przygotowawcze i organizacyjne zaangażował się przede wszystkim Antoni Wroński z małżonką Żanettą oraz Hanna Żera. Pierwszy raz posłużyliśmy się afiszem pomysłu Zofii Wit : kremowe tło, ramka afisza ozdobiona jesiennymi liśćmi – symbolizującymi jesień życia, centralnie umieszczone logo Fundacji. Wszyscy wykonawcy: Polska Orkiestra Radiowa pod dyr. Wojciecha Rajskiego, Ewa Biegas, Grażyna Brodzińska, Renata Dobosz, Aleksandra Stokłosa, Adam Szerszeń zastąpiony przez Pawła Kajzderskiego, Wiesław Ochman również w roli konferansjera, a w drugiej części: Andrzej Bobrowski, Alicja Majewska, Jerzy Połomski, Irena Santor, Zbigniew Wodecki, w roli konferansjera Paweł Sztompke, wystąpili charytatywnie. Dochód ze sprzedaży biletów oraz cegiełek zasilił konto Fundacji.

Na koncercie po raz pierwszy wręczyliśmy skromne statuetki „ Przyjaciel Fundacji Dom Muzyka Seniora” ( wykonane wg naszego projektu przez p. Henrykę Stronk ) osobom, które przyczyniły się do zasilenia Fundacji w znaczne wartości majątkowe. Już wówczas zasłużyły na miano Przyjaciela Fundacji następujące osoby: Barbara Wojciech Kilarowie, Wiesław Ochman, Jerzy Milewski, Stowarzyszenie ZAiKS, oraz Agencja Filharmonia.

Dnia 17.12.2004 r. w Katowicach odbył się koncert charytatywny dedykowany Fundacji DMS z udziałem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z udziałem Krzysztofa Pendereckiego oraz Beaty Bilińskiej.


Podczas Koncertu Sylwestrowego 2004 r. dyrygent wieczoru Antoni Wit oraz solistka Gwendolyn Bradley podpisywali cegiełki na budowę DMS, które uczestnicy koncertu w szampańskich humorach nabywali bardzo chętnie.

Równolegle z wyżej wymienionymi wydarzeniami Zarząd Fundacji prowadził intensywne działania PR-owe wśród darczyńców instytucjonalnych oraz prywatnych, a także w środowiskach muzycznych i melomanów, które owocowały wpłatami na konto budowy.

ROK 2005

Dnia 10.01.2005 r. w Filharmonii Narodowej odbył się zapowiadany wcześniej koncert noworoczny sponsorowany przez Bank Gospodarki Żywnościowej. W przerwie koncertu Zofia Wit przedstawiła zebranej w foyer publiczności założenia Fundacji Dom Muzyka Seniora i cel aukcji oraz – zgodnie z wcześniejszą obietnicą Prezesa Jacka Bartkiewicza – odbyła się aukcja przedmiotów emocjonalnych, którą poprowadził błyskotliwie i bardzo skutecznie Wiesław Ochman. Członkowie orkiestry i chóru Filharmonii Narodowej jako wolontariusze sprzedawali cegiełki na budowę DMS. Dochód z aukcji zasilił konto Fundacji.


W dniu 14.03.2005 r. Zarząd zdecydował o utworzeniu strony internetowej Fundacji Dom Muzyka Seniora, powierzając wykonanie zadania Tadeuszowi Żera oraz formalnie powierzył prowadzenie Księgi pamiątkowej Fundacji Joannie Tumiłowicz (chórzystce Filharmonii Narodowej) , która podjęła się tego zadania honorowo – bez wynagrodzenia.

Wiosną 2005 r. Zofia Wit złożyła wizytę wice Burmistrzowi M. i Gm. Góra Kalwaria ds. Zagospodarowania Przestrzennego przedstawiając plany zbudowania i utworzenia domu opieki dla artystów muzyków w Kątach na działce nr 250/9. Burmistrz Marek Rutowicz po namyśle odpowiedział : „ … ma Skolimów swoich aktorów, będzie Góra Kalwaria miała swoich muzyków. Pomogę Pani we wszelkich procedurach.”

Na dzień 3.04.2005 r. był zaplanowany koncert zaproponowany przez Włodzimierza Pospiecha – właściciela firmy „KONSBUD AUDIO”. Niestety z powodu żałoby narodowej ogłoszonej po śmierci Papieża Jana Pawła II koncert został odwołany i przesunięty na dalszy termin.


W niedzielę 24.04.2005 r. odbył się koncert z inicjatywy J. Bilińskiej, w którym wystąpiła Grupa MoCarta, a dochód z biletów był przeznaczony na budowę DMS.


Dnia 20 i 21.05. 2005 r. miały miejsce koncerty w Filharmonii Narodowej z udziałem Stanisława Skrowaczewskiego i Ewy Podleś, którzy przekazali Fundacji część swoich honorariów.


Notatka z programu koncertu.


W czerwcu 2005 r. Zarząd postanowił ponownie wystąpić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o wyrażenie zgody na zbiórkę publiczną w formie sprzedaży cegiełek na budowę Domu Muzyka Seniora uprzednio składając sprawozdanie przedstawiające wyniki zbiórki publicznej za okres 15.09.2004 – 15.09.2005. Zarząd postanowił również wystąpić do Sądu Rejestrowego o przyznanie Fundacji DMS statusu organizacji pożytku publicznego.

Począwszy od dnia 29.09.2005 r. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego , co upoważnia ją do otrzymywania 1% PIT-u rocznego od osób, które tak przeznaczą cześć należnego państwu podatku. W związku z tym opracowaliśmy następujący tekst na ulotki i do reklam: „ W przyszłości też będziesz Seniorem, teraz możesz pomóc innym. Przekaż 1% swojego PIT na rzecz Fundacji, która zapewni godną jesień życia osobom tego potrzebującym”. Również we wrześniu Fundacja otrzymała kolejną zgodę MSWiA na zbiórkę publiczną w formie sprzedaży cegiełek na budowę DMS.

W październiku 2005 r. (wskutek wizyty Zofii i Antoniego Witów u Rektora prof. Ryszarda Zimaka) Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie po raz pierwszy umieściła anons o Fundacji DMS w kalendarium koncertów na sezon 2005-2006 i wyraziła zgodę na sprzedaż cegiełek.


Na listopadowym zebraniu Zarząd i przedstawiciele Rady Fundacji zdecydowali o wystąpieniu do Związku Artystów Wykonawców STOART z prośbą o wspieranie finansowe Fundacji Dom Muzyka Seniora, co spotkało się z życzliwym odzewem Zarządu STOART-u.

Dnia 3.12.2005 r. w Lublinie odbył się Maraton koncertowy pod nazwą
„ Młodzi muzycy – muzykom Seniorom” na rzecz budowy Domu Muzyka Seniora. Organizatorami byli: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im K. Lipińskiego, Polski Związek Chórów i Orkiestr oddział w Lublinie oraz lubelski oddział Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.


W niedzielę 17.12.2005 r. w Filharmonii Narodowej odbył się przełożony z kwietnia koncert sponsorowany przez firmę „KONSBUD AUDIO”. W związku ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem program koncertu był zdominowany przez kolędy i pastorałki.


Równolegle z organizacją wydarzeń kulturalnych Zarząd bardzo intensywnie prowadził zbiórkę pieniężną w bardzo różnych formach.

ROK 2006

Dnia 30.03.2006 r. w Teatrze Wielkim Operze Narodowej odbyła się premiera opery G. Pucciniego p.t. „La Boheme”. Dyrektor Artystyczny Kazimierz Kord przekazał na rzecz Fundacji swoje honorarium za muzyczne przygotowanie tej opery.
Dnia 12.05.2006 r. Jerzy Semkow koncertujący w Filharmonii Narodowej przekazał na rzecz Fundacji darowiznę oraz wpisał się do Kroniki.

Dnia 11.06.2006 r. z okazji 50-lecia Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków podczas uroczystości na Zamku Królewskim Zarząd SPAM wręczył wszystkim członkom Zarządu Fundacji DMS medale „ Za zasługi dla muzyki polskiej” w uznaniu dotychczasowych osiągnięć w propagowaniu idei budowy Domu Muzyka Seniora oraz znaczącego wkładu na rzecz Fundacji. W liście do członków SPAM Minister Michał Ujazdowski wyraził uznanie dla inicjatywy budowy DMS.

W czerwcu 2006 r. w Lublinie odbył się II Charytatywny Maraton Koncertowy pod nazwą: „Młodzi Muzycy – Muzykom Seniorom” na rzecz budowy Domu Muzyka Seniora w Kątach. Tak jak w roku ubiegłym organizatorami Maratonu było środowisko lubelskie: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Lipińskiego , Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lublinie oraz
O/ Lubelski Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

Dnia 1.08.2006 r. Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria wydał decyzję nr 285/2006 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Publicznego Domu Opieki Społecznej na terenie działki nr 250/9 we wsi Kąty w Gminie Góra Kalwaria.


Dnia 12.10.2006 r. biorący udział w koncercie czwartkowym Filharmonii Narodowej artyści: Wojciech Rodek oraz Rafał Blechacz przekazali swoje honoraria na rzecz Fundacji.

Dnia 24 .11.2006 r. Michał Dworzyński dyrygujący koncertem w Filharmonii Narodowej przekazał Fundacji swoje honorarium za koncert.


Dnia 29.11.2006 r. przed Notariuszem Marzeną Radlińską stawili się Zofia Wit i Antoni Wit oraz Antoni Wicherek i Antoni Wroński – członkowie Rady Fundacji działający łącznie w imieniu i na rzecz Fundacji Dom Muzyka Seniora KRS 0000201927 w celu spisania aktu notarialnego darowizny przez Zofię i Antoniego Witów działki nr 250/9 o powierzchni 1.4636 ha na cele statutowe Fundacji Dom Muzyka Seniora.


Na zdjęciu od lewej notariusz Marzena Radlińska i Zofia Wit oraz Antoni Wit, Antoni Wicherek, Antoni Wroński

ROK 2007

W dniu 14.02.2007 r. w Sali Filharmonii Narodowej odbył się Koncert Walentynkowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków ( SPAM ) a zwłaszcza Antoniego Wrońskiego i jego małżonkę Żanettę. Dochód z koncertu zasilił budowę Domu Muzyka Seniora.


Dnia 20.05.2007 r. Zarząd Fundacji na zaproszenie Marii Kujcys – Sołobodowskiej uczestniczył w Balu Absolwentów Podyplomowych Studiów Menadżerskich dla twórców, artystów, animatorów kultury. W trakcie uroczystości odbyła się aukcja różnych emocjonalnych przedmiotów, której dochód zasilił konto Fundacji.

Dnia 18.06.2007 r . w Lublinie odbył się III Charytatywny Maraton Koncertowy pn „Młodzi Muzycy – Muzykom Seniorom” na rzecz budowy Domu Muzyka Seniora w Kątach. Po raz trzeci organizatorami Maratonu byli: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Lipińskiego, Polski Związek Chórów i Orkiestr O/ Lublin, O/ Lubelski Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków oraz dołączył Instytut Muzyki Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie.

Dnia 3.10.2007 r. odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego, Zarządu i Rady Fundacji oraz środowiska muzycznego oraz dziennikarzy. Okazją była emisja przez NBP monet z okazji 125. rocznicy urodzin Karola Szymanowskiego. Dzięki inicjatywie Barbary Raczyńskiej Dyrektorki Departamentu Muzyki w MKiDN, NBP przeznaczył kilkanaście monet na aukcje, które zorganizował Zarząd Fundacji w jednym terminie podczas wieczornego koncertu w sześciu filharmoniach w: Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Opolu i Warszawie. Odbyła się również ogólnodostępna z kraju i zagranicy aukcja monet trwająca w okresie od 4 do 18 października w internetowym serwisie aukcyjnym Allegro.pl . Dochód z aukcji zasilił konto budowy Domu Muzyka Seniora.


Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Na zdjęciu: Prezes Zofia Wit oraz przedstawiciele Narodowego Bank Polskiego: Tadeusz Deszkiewicz i Marek Jackowicz.

W drugiej części konferencji Prezes Zofia Wit oraz autor projektu architektonicznego Domu Muzyka Seniora Tadeusz A. Żera dokonali odsłonięcia makiety budynku, który powstanie na działce w Kątach koło Góry Kalwaria (fot. 2). Autor zdjęć – Juliusz Multarzyński:

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Zaprezentowano również wizualizację projektu Domu Muzyka Seniora:

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy
Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Rok 2007 to szeroko zakrojona działalność Zarządu związana z uzyskaniem informacji na temat ewentualności skorzystania z dofinansowania ze środków unijnych. Zofia Wit uczestniczyła w wielu spotkaniach mających na celu spowodować przychylność w sprawie budowy DMS z dofinansowaniem unijnym.

Tadeusz Żera pozyskiwał kolejne zgody, które zbliżały projekt architektoniczny Domu Muzyka Seniora do końca. Pozostawały jeszcze do opracowania projekty branżowe: konstrukcyjny, elektryczny i teletechniczny, wodno-kanalizacyjny, wentylacyjny, zagospodarowania terenu, projekt drogowy i ogrodu.

ROK 2008

Dnia 28.05.2008 r. W Sali Filharmonii Narodowej odbył się koncert pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego dr Adama Struzika pod nazwą „ Artyści artystom – Najpiękniejsze polskie tanga”. Grała orkiestra Kameralna Filharmonii narodowej pod Dyrekcja Jana Lewtaka oraz Jerzego Maksymiuka , a także Zespół Tangata Quintet w składzie: Klaudiusz Baran, Grzegorz Lalek, Piotr Malicki, Sebastian Wypych oraz Hadrian Filip Tabęcki. Solistą wieczoru był Krzysztof Jakowicz. Przy organizacji koncertu wspomagała nas Agencja Artystyczna ARTES.

Zaproszenie na koncert.

Dnia 4.10.2008 r. Wielka Gala Artystów Teatru Wielkiego – Opery Narodowej na rzecz Fundacji DOM MUZYKA SENIORA.
W pięknym geście poparcia idei budowy domu opieki dla muzyków artyści Opery Narodowej pod kierownictwem życzliwie sprzyjającego akcji ówczesnego Dyrektora TW-ON Janusza Pietkiewicza przygotowali pod patronatem Honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika koncert galowy w sobotę 4 października 2008 r. Widzów przywitali: prowadzący koncert Krzysztof Słowiński oraz Prezes Fundacji Zofia Wit. Na scenie Teatru Wielkiego wystąpili znakomici soliści-śpiewacy: Joanna Tylkowska (sopran), Wiera Baniewicz, Bernadetta Grabias, Alicja Węgorzewska-Whiskerd i Agnieszka Zwierko (mezzosoprany), Adam Kruszewski (baryton), Janusz Lewandowski i Adam Palka (basy), artyści baletu: Anna Lorenc i Robert Bondara, orkiestra symfoniczna, chór i balet Opery Narodowej oraz Chór Alla Polacca pod kierownictwem Sabiny Włodarskiej. Słynne arie, chóry i tańce z oper włoskich, francuskich i polskich poprowadziło pięciu dyrygentów związanych z Teatrem: Gabriel Chmura, Will Crutchfield, Bogdan Hoffmann, Mieczysław Nowakowski i Krzysztof Słowiński. Na wielkim ekranie odbyła się projekcja wizualizacji przyszłego budynku Domu Muzyka Seniora.
W przerwie odbyła się aukcja autografów muzycznych wybitnych kompozytorów, monet NBP z wizerunkiem K. Szymanowskiego oraz obrazu ofiarowanego w tym celu przez autora Wiesława Ochmana. Dochód z aukcji przeznaczony został na Fundację DOM MUZYKA SENIORA. Z okazji koncertu Centrum Medyczne DAMIANA wsparło Fundację darowizną.

Dnia 25.10.2008 r. Zarząd Fundacji podpisał Umowę z Europejskim Centrum Przedsiębiorczości, które zobowiązało się do przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez Fundację dofinansowania w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Zofia Wit brała udział w przygotowywaniu Wniosku o dofinansowanie budowy i utworzenia Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria. O zakresie pracy niech świadczy fakt , iż tylko Studium Wykonalności stanowiące jeden z załączników do Wniosku zawierało 154 strony uzasadnienia.ROK 2009

W niedzielę 11 stycznia 2009 r. odbył się w Filharmonii Narodowej koncert z okazji Jubileuszu 80. urodzin legendy polskiej wiolinistyki Wandy Wiłkomirskiej. Dla Jubilatki zgodzili się wystąpić najwybitniejsi polscy wioliniści: Kaja Danczowska, Konstanty Andrzej Kulka, Anna Maria Staśkiewicz i Andrzej Gębski, którym towarzyszyli znakomici wiolonczeliści: Tomasz Strahl i Rafał Kwiatkowski, pianiści: Waldemar Malicki i Oskar Jezior oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita. Życzeniem Jubilatki było, aby w miejsce kwiatów czy prezentów urodzinowych ewentualni ofiarodawcy zakupili cegiełki na budowę Domu Muzyka Seniora, bądź dokonali wpłat na rzecz Fundacji. Do inicjatywy Jubilatki wspierającej Fundację, przyłączyli się artyści biorący udział w koncercie, którzy przekazali swoje honoraria na rzecz budowy Domu Muzyka Seniora. Koncert otrzymał Patronat Honorowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Dnia 29.11.2009 r. Tadeusz Żera uznał , że jego rola w Zarządzie Fundacji – w związku ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę – dobiegła końca, wobec czego jego miejsce zajął Kazimierz Chechłacz ( pracownik dz. Technicznego Filharmonii Narodowej biegły w przetargach).

W dniu 4.12.2009 r. Starosta Piaseczyński Decyzją nr 464/RGK/09 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę przez Fundację Domu Muzyka Seniora domu pomocy społecznej pod nazwą Dom Muzyka Seniora wraz z infrastrukturą podziemną, przyłączami technicznymi, wjazdem na działkę oraz ogrodzeniem działki.

W grudniu 2009 r. odbył się w Filharmonii Narodowej koncert „Piosenka jest dobra na wszystko” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego dr Adama Struzika i z jego wsparciem finansowym. Udział w organizacji koncertu miła Agencja ARTES p. Żanetty Wrońskiej.

Na przełomie roku 2009 i 2010 r. Zofia Wit otrzymała z Zarządu Województwa Mazowieckiego informację , iż złożony przez Zarząd Fundacji Wniosek o dofinansowanie projektu „Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach” otrzymał bardzo wysoką punktację ( drugie miejsce na ponad trzydzieści pozytywnie rozpatrzonych wniosków), w związku z czym Fundacja ma szansę otrzymać dofinansowanie.

ROK 2010

Dnia 23 marca 2010 r. w Sali lustrzanej Filharmonii Narodowej odbyła się uroczystość podpisania Umowy Nr RPMA.07.03.00-14-14-010/9-00 o dofinansowanie Projektu „ Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII. „Tworzenie i poprawa warunków rozwoju dla kapitału ludzkiego.” Działania 7.3. „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany był przez Marszałka Adama Struzika oraz Wicemarszałka Stefana Kotlewskiego, Beneficjenta – Fundację Dom Muzyka Seniora reprezentowały Zofia Wit – Prezes Zarządu oraz Jolanta Bilińska – Wiceprezes Zarządu. Na uroczystości byli obecni licznie zgromadzeni przedstawiciele środowiska muzycznego, członkowie Rady Fundacji, Burmistrz Góry Kalwarii, pracownicy Fundacji „ Europejskie Centrum Przedsiębiorczości”.

Po podpisaniu umowy odbyła się konferencja prasowa – materiały i wywiady pojawiły się w Teleekspresie, Telewizyjnym Kurierze Mazowieckim, wiadomościach TV Polsat News, wiadomościach Polskiego Radia, Programie 1 i 2 Polskiego Radia i in.


Na zdjęciu : makieta Domu Muzyka Seniora oraz od lewej: J. Bilińska, J. Milewski, A. Struzik, Z. Wit, K. Jakowicz, W. Ochman, K. Ochman, J. Połomski. W drugim szeregu: A. Wroński, J. Kwieciński, K. Chechłacz, B. Rulak, Z.Narowski, J.Pietkiewicz, G. Kostrzewa – Zorbas, S. Kotlewski, B. Samborska, J. Noworol.

W ślad za podpisaną umową na działce Fundacji pojawiła się tablica informacyjna:

W dwóch kolejnych procedurach przetargowych został wyłoniony Inwestor Zastępczy (dnia 20.05. firma MBJ Corporations z o.o.) oraz Generalny Wykonawca ( 27.07. firma Winnicki z Sochaczewa) Zarząd Fundacji, podpisał umowy na realizację budowy, oraz roboty budowlane i już 11.08.2010. Generalny Wykonawca robót budowlanych firma „Winnicki” weszła na teren przyszłej budowy tj. działkę nr 250/9 w Kątach.

W Międzynarodowym Dniu Muzyki, 1 października 2010 r., o godz. 13.00 przy ul. Brzozowej w Kątach, w gminie Góra Kalwaria, odbyła się ceremonia wmurowania aktu erekcyjnego Domu Muzyka Seniora. Wieńczyła ona kilkuletnie starania Fundacji o możliwość wybudowania w tym miejscu pierwszego w Polsce i drugiego w Europie domu opieki dla artystów muzyków w podeszłym wieku. Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Plac budowy (fot. Agnieszka Deluga-Góra)

Mosiężna tuba zawierała akt erekcyjny podpisany przez wszystkich uczestników uroczystości, dwie monety o nominałach jednego złotego i jednego euro dla podkreślenia finansowania ze środków polskich i europejskich, oraz partyturę Fanfary skomponowanej specjalnie na tę okazję przez Andrzeja Sienkiewicza i wykonanej przez Kwintet Dęty Filharmonii Narodowej, który podczas swojego występu przedstawił także inne utwory. Koncertna placu budowy został przyjęty z wielkim uznaniem i aplauzem licznie zgromadzonych przedstawicieli władz państwowych i samorządowych (m.in. Kancelarii Prezydenta, Biura Wojewody Mazowieckiego, Zarządu i Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Burmistrza Gminy Góra Kalwaria), organizacji reprezentujących środowisko muzyczne, Zarząd i Radę Fundacji oraz wielu osób ze środowiska muzycznego.

Akt erekcyjny (fot. Agnieszka Deluga-Góra)

Aktu wmurowania dokonali Prezes Zarządu Fundacji – Zofia Wit oraz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego – Waldemar Roszkiewicz. Odczytano listy gratulacyjne, które nadesłali: Sekretarz Stanu i Generalny Konserwator Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski, Wojewoda MazowieckiJacek Kozłowski i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Najważniejszy moment – wmurowania tuby z aktem erekcyjnym dokonują: Prezes Zarządu Fundacji – Zofia Wit oraz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego – Waldemar Roszkiewicz (fot. Agnieszka Deluga-Góra)

ROK 2011

18 marca 2011 – Reportaż fotograficzny z placu budowy Domu Muzyka Seniora.

(fot. Zofia Wit)

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Dach i fragment patio od strony wejścia

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Prace na dachu

21 maja 2011 – Reportaż fotograficzny z placu budowy Domu Muzyka Seniora.

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Dachówka jest już na dachu

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Tutaj znajdować się będą pokoje pensjonariuszy

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Perspektywa korytarza

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Patio, gdzie pensjonariusze będą zażywać kąpieli słonecznych

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Widok z holu na wejście główne i wejście do salonu muzycznego

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Wygodna klatka schodowa

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Jadalnia i kuchnia

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Prezes Zofia Wit przy wejściu z holu do jadalni…

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

… i przed frontem Domu Muzyka Seniora

15 lipca 2011 – Reportaż fotograficzny z placu budowy Domu Muzyka Seniora.

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Patio – położono już dachówkę, trwa instalowanie okien i drzwi

3 września 2011 – Reportaż fotograficzny z placu budowy Domu Muzyka Seniora.

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Rozpoczęto prace wykończeniowe w łazienkach

Październik 2011 r. – Film z budowy Domu Muzyka Seniora

zobacz

Artyści na rzecz Fundacji DOM MUZYKA SENIORA

02.12.2011 r. o godz. 19.30 w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej, w szlachetnym geście pomocy Fundacji wystąpili popularni, choć rzadko widywani na tej estradzie artyści muzyki pop i jazzu: Jerzy Połomski, Piotr Rubik, Ewa Prus, Blake Parham, zespół ZAYAZD, Kwartet wokalny RAMPA oraz THE WARSAW DIXIELANDERS. Koncert przebiegł przy wypełnionej sali, największe wrażenie wywarł swoim niezwykłym kunsztem i kulturą sceniczną niedościgły wciąż mistrz polskiej piosenki Jerzy Połomski, którego wzruszona publiczność nagrodziła stojącą owacją. Serdecznie dziękujemy wszystkim artystom biorącym udział w imprezie oraz organizatorce ich występu p. Żanetcie Wrońskiej (Agencja ARTES).

3 stycznia 2012 r. – Reportaż fotograficzny z placu budowy Domu Muzyka Seniora.

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Prace przy fasadzie budynku

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Widok w głąb działki wzdłuż ogrodzenia

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Pani Prezes Zofia Wit na patio

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Prace wykończeniowe na dachu

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Wysokiej jakości stolarka okien…

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

…i drzwi

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Wnętrza nabierają kolorów…

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

…i pokrywane są glazurą

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Wejście do holu głównego

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Fragment salonu muzyków

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Widok poddasza

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Pamiątkowe zdjęcie zwiedzających: Małgorzata Sardou, Prezes Zarządu Fundacji Zofia Wit, Charles Sardou, Członek Rady Fundacji Janusz Pietkiewicz z małżonką, Pełnomocnik Zarządu Jerzy Noworol

17.12.2011 r. – Reportaż fotograficzny z placu budowy Domu Muzyka Seniora.

Dom Muzyka Seniora - Archiwum Budowy

Wstawiono już kolumny i napis na frontonie budynku.

ROK 2012

20.05.2012 r. maja, o godz. 18.00 odbył się w Sali Koncertowej Filharmonii koncert, na którym usłyszeliśmy słynne standardy jazzowe i muzyki rozrywkowej zaaranżowane na kwartet jazzowy i smyczki.Oryginalne instrumentacje wykorzystywały możliwości Smyczkowej Orkiestry Kameralnej, złożonej z muzyków Filharmonii Narodowej, której koncertmistrzem był Marcin Mazurek oraz indywidualne umiejętności i doświadczenie członków Kwartetu Jazzowego Tomasza Bielskiego, a szczególnie jego lidera, który na flecie i saksofonie altowym dał popis solowych improwizacji wykorzystujących w pełni skalę i możliwości obu instrumentów. Gorący aplauz publiczności skłonił wykonawców do bisów. Koncert – dedykowany Fundacji DOM MUZYKA SENIORA – odbył się dzięki wsparciu Związku Artystów Wykonawców STOART.

Wielkie otwarcie!

10 października 2012


1 października 2012 roku, w Międzynarodowym Dniu Muzyki, odbyła się ceremonia otwarcia Domu Muzyka Seniora. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska wraz z Ministrem Maciejem Klimczakiem oraz licznym gronem pracowników Kancelarii Prezydenta. Gośćmi specjalnymi byli również Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, władze Starostwa Piaseczyńskiego i gminy Góra Kalwaria oraz znani artyści, których wsparcie finansowe znacznie przyczyniło się do realizacji budowy obiektu. Po uroczystym przecięciu wstęgi przez Pierwszą Damę Annę Komorowską, Prezes Zarządu Fundacji Zofię Wit oraz Marszałka Adama Struzika, budynek został poświęcony przez księdza proboszcza Henryka Kulika. W kolejnej części uroczystości zostały wręczone statuetki „Przyjaciel Fundacji Domu Muzyka Seniora”, którymi uhonorowani zostali: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Antoni Wit, Kazimierz Kord, Tadeusz Żera oraz Związek Artystów Wykonawców STOART. W imieniu Instytucji statuetkę odebrała Przewodnicząca Zarządu Anna Markowska. W części artystycznej ceremonii goście uczestniczyli w pierwszym koncercie inaugurującym działalność Domu Muzyka Seniora, podczas którego w obecności kompozytora odbyło się prawykonanie dzieła Wojciecha Kilara „Sonety do Laury” w wykonaniu Jarosława Bręka (baryton) i Ewy Wilczyńskiej (fortepian).

Wszystkim gościom gorąco dziękujemy za przybycie i tak miłe powitanie Domu Muzyka Seniora.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości:Na przełomie roku 2012 i 2013 głównym zadaniem Zarządu było uzyskanie odpowiednich zezwoleń zmierzających do rozpoczęcia przyjmowania pensjonariuszy Domu Muzyka Seniora: nastąpiły tzw odbiory obiektu od Generalnego Wykonawcy, poprzedzone odbiorami Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej , Sanepid-u, uwieńczone Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wydaną dniu 26.11.2012 o pozwoleniu na użytkowanie obiektu Dom Muzyka Seniora

Następnie w dniu 18.01.2013 Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję zezwalającą na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób w wieku podeszłym pod nazwą „Dom Muzyka seniora”. W rejestrze domów pomocy społecznej widniejemy pod nr 115.

Od wiosny 2013 r. następowało stopniowe zatrudnianie niezbędnych pracowników, aby być w pełni przygotowanym na przyjęcie podopiecznych.

Pierwszy pensjonariusz zamieszkał w Domu Muzyka Seniora w dniu 13.06.2013 r.

Tutaj kończy się etap tworzenia Domu Muzyka Seniora. Opis tego, co działo się i dzieje się w dalszym ciągu można znaleźć na naszej stronie w zakładce AKTUALNOŚCI – Archiwum. Zapraszamy !

Skontaktuj się z nami!
dom muzyka seniora

© DOM MUZYKA SENIORA Kąty, ul. Brzozowa 24, 05-532 Baniocha, woj. mazowieckie

Dom Opieki Piaseczno
Dom Opieki Góra Kalwaria