Dom opieki Warszawa i okolice - Dom muzyka Seniora
Home » Regulamin przyjęć

Regulamin przyjęć

 

 

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO DOMU MUZYKA SENIORA W KĄTACH

UCHWALONY PRZEZ POŁĄCZONĄ RADĘ I ZARZĄD FUNDACJI

w dniu 15.05.2013 z późn.zm. Tekst jednolity z dnia 10.10.2021

 

Dom Muzyka Seniora (dalej DMS ) jako niepubliczny dom pomocy społecznej działa na podstawie:

– Ustawy z dnia 12.03.2004 r o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U.2021r poz.794),

– Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005 w sprawie domów pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. 2018r poz.734),

– Statutu Fundacji Dom Muzyka Seniora ( tekst jedn. z dnia 25.05.2020),

– Zezwolenia Wojewody Woj. Mazowieckiego nr 130/2013 z dnia 18.01.3013

– niniejszego Regulaminu w zakresie przyjęć do Domu Muzyka Seniora.

                                                                     1.                                                                             

DMS zapewnia całodobowe zakwaterowanie oraz całodobową opiekę  osobom niesprawnym fizycznie lub społecznie oraz osobom w wieku podeszłym.

Możliwe są pobyty krótkotrwałe, okresowe oraz na czas nieokreślony.

                                                                       2.                                                                             

Uprawnione do opieki w DMS są następujące osoby :

– muzycy w tym kompozytorzy oraz osoby ze środowiska muzycznego legitymujące się pracą w instytucjach muzycznych lub inną formą aktywności na rzecz kultury muzycznej,

-osoby spoza środowiska muzycznego w wyjątkowych przypadkach, jeśli swym działaniem przyczyniły się do powstania DMS  lub będą przyczyniały się do utrzymania DMS w sposób znaczny.

3.    

 

Pobyt w DMS jest pełnopłatny, nie jest wymagane żadne skierowanie

   4.        

 

W przypadku wolnych miejsc decyzję w sprawie przyjęcia do DMS w charakterze pensjonariusza podejmuje Dyrektor na wniosek zainteresowanego lub jego opiekuna prawnego. W przypadku braku wolnych miejsc decyzję, o kolejności przyjęć podejmuje Zarząd Fundacji uwzględniając m.in. stopień trudności życiowych i sytuację rodzinną.

            5.             

                           

Termin przyjęcia oraz wykaz dokumentacji medycznej, sprzętów i rzeczy, które można ze sobą zabrać do DMS ustala z przyszłym pensjonariuszem lub jego opiekunem Dyrektor Domu. Szczegółowe warunki pobytu pensjonariusza w DMS : prawa i obowiązki stron reguluje Umowa zawierana pomiędzy pensjonariuszem lub jego opiekunem a Fundacją Dom Muzyka Seniora reprezentowaną przez Dyrektora DMS na podstawie pełnomocnictwa notarialnego.

 

                                                                               

 

 

 

Skontaktuj się z nami!

© DOM MUZYKA SENIORA Kąty, ul. Brzozowa 24, 05-532 Baniocha, woj. mazowieckie

Dom Opieki Piaseczno
Dom Opieki Góra Kalwaria