dom muzyka seniora

Zarząd Fundacji Dom Muzyka Seniora:

Prezes Zarządu:

Anna Jurksztowicz

Wiceprezesi Zarządu:

Agnieszka Dublaszewska, Krzysztof Szczepański

Honorowy Prezes Zarządu: Zofia Wit  

                              

Kontakty:

Prezes Zarządu Fundacji : Anna Jurksztowicz

fundacja@dommuzykaseniora.pl;  a.jurksztowicz@dommuzykaseniora.pl  tel +48 604 444 602

 Dyrektor Domu Muzyka Seniora: Anna Stańczyk

 a.stanczyk@dommuzykaseniora.pl  tel +48  512 979 897

 

dom muzyka seniora

© DOM MUZYKA SENIORA Kąty, ul. Brzozowa 24, 05-532 Baniocha, woj. mazowieckie