dom muzyka seniora

Zarząd Fundacji Dom Muzyka Seniora:

Prezes Zarządu:
Anna Jurksztowicz

Wiceprezesi Zarządu:
Agnieszka Dublaszewska, Krzysztof Szczepański

Honorowy Prezes Zarządu:
Zofia Wit  

      Kontakty:

Prezes Zarządu Fundacji : Anna Jurksztowicz
a.jurksztowicz@dommuzykaseniora.pl
fundacja@dommuzykaseniora.pl;

 Dyrektor Domu Muzyka Seniora: Anna Stańczyk
 a.stanczyk@dommuzykaseniora.pl  tel +48  512 979 897

 

dom muzyka seniora

© DOM MUZYKA SENIORA Kąty, ul. Brzozowa 24, 05-532 Baniocha, woj. mazowieckie