dom muzyka seniora

Rada Fundacji Dom Muzyka Seniora

Przewodniczący: Jan Popis
Wiceprzewodniczący: Wincenty Krawczyk
Wiceprzewodnicząca: Ewa Marczyk
Sekretarz: Aleksandra Kielan
Sekretarz: Anna Skulska

Członkowie:
Małgorzata Chmurzyńska
Jakub Haufa
Alina Hoffmann
Rafał Janiak
Mieczysław Kominek
Bogdan Kulik
Alicja Matracka – Kościelny
Piotr Milwiw – Baron
Wojciech Nowak
Jadwiga Rappe
Zygfryd Sekuła
Jerzy Stelmaszczyk
Marta Straszyńska
Oskar Świtała
Beata Szmigiero
Iwona Thierry
Krzysztof Wilski

dom muzyka seniora

© DOM MUZYKA SENIORA Kąty, ul. Brzozowa 24, 05-532 Baniocha, woj. mazowieckie