dom muzyka seniora

Przekaż 1%

Od nas – podatników zależy, na co zostanie przeznaczony 1% należnego podatku. Mamy wielką nadzieję, że wrażliwość na los ludzi w podeszłym wieku skłoni Państwa do wsparcia przedsięwzięcia, które będzie służyć potrzebującym seniorom – artystom muzykom i osobom zawodowo związanym ze środowiskiem muzycznym – zapewniając im fachową opiekę i godne życie.
 W odpowiednim miejscu formularza PIT należy wpisać Fundacja Dom Muzyka Seniora, nr KRS 0000201927.

 

dom muzyka seniora

Dom Muzyka Seniora ul. Brzozowa 24, Kąty, woj. mazowieckie (okolice Warszawy)