Dom opieki Warszawa i okolice - Dom muzyka Seniora
Home » Sprawozdania zarządu

Sprawozdania zarządu

Sprawozdania Zarządu umieszczone są na stronie
Narodowego Instytutu Wolności 
link : https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/
po podaniu numeru KRS: 0000201927 

 

Sprawozdania ARCHIWALNE:

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej w formie sprzedaży cegiełek w okresie od 1 października 2008 do 30 września 2009 r.

1. Sprzedaż cegiełek

  • cegiełki po 10 zł – z 7.117 sztuk sprzedano 1.369 sztuk, pozostało 5.748 sztuk, wartość sprzedaży – 13.690 zł,
  • cegiełki po 50 zł – z 9.466 sztuk sprzedano 280 sztuk, pozostało 9.186 sztuk, wartość sprzedaży – 14.000 zł.

2. Koszt przeprowadzonej zbiórki wyniósł 607 zł, a w tym:

  • opłata skarbowa za wydanie pozwolenia – 80 zł,
  • wynajęcie skrytki bankowej do przechowywania cegiełek – 500 zł,
  • opłaty bankowe od wpłat gotówkowych – 27 zł.

3. Czysty dochód ze zbiórki wyniósł 27.083 zł.

Procentowy udział kosztów zbiórki w dochodzie wyniósł niespełna ca 2,2%.

Kwoty uzyskane ze zbiórki Zarząd Fundacji ulokował na oprocentowanej lokacie w Banku Millennium, a w przyszłości przeznaczy ją na zakup okien do Domu Muzyka Seniora.

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Fundacji

Zarząd Fundacji „Dom Muzyka Seniora” z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 66 informuje, że w zbiórce publicznej w formie sprzedaży cegiełek na budowę Domu Muzyka Seniora przeprowadzonej w dniach 1.10.2007 r. – 30.9.2008 r., stosownie do pozwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.09.2007 r. nr 113/2007, zebrano łącznie kwotę 22.250 zł zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) ze sprzedaży:

  • cegiełek po 10 zł – z 8.031 sztuk sprzedano 1130 sztuk, pozostało 6.901 sztuk, kwota ze sprzedaży – 11.300 zł,
  • cegiełek po 50 zł – z 9.715 sztuk sprzedano 279 sztuk, pozostało 9.436 sztuk, kwota ze sprzedaży – 13.950 zł.

Koszt przeprowadzonej zbiórki wyniósł 564 zł, a w tym:

  • opłata skarbowa za wydanie pozwolenia – 82 zł,
  • wynajęcie skrytki bankowej do przechowywania cegiełek – 400 zł,
  • opłaty bankowe od wpłat gotówkowych – 82 zł.

Czysty dochód ze zbiórki wyniósł 24.686 zł.

Procentowy udział kosztów zbiórki w dochodzie wyniósł ca 2,3%.

Kwotę uzyskaną ze zbiórki Zarząd Fundacji ulokował na oprocentowanej lokacie w Banku Millennium, a w przyszłości przeznaczy ją na ogrodzenie terenu pod przyszłą budowę Domu Muzyka Seniora w Kątach, gm. Góra Kalwaria oraz prace przyłączeniowe prądu, wody i kanalizacji.

 

Sprawozdanie z licytacji monet w sześciu filharmoniach w Polsce oraz na portalu Allegro.pl

[Zezwolenie MSWiA z 21 września 2007 r. – decyzja nr 112/2007]

5 października 2007 r. w sześciu filharmoniach odbyła się aukcja 21 kompletów monet wyemitowanych przez NBP w związku z trwającym Rokiem Karola Szymanowskiego. Aukcje odbyły się w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy, Opolu, Krakowie i Lublinie.

Uzyskano kwotę łączną 28.050 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych):

WARSZAWA = 6.550 zł

GDAŃSK = 4.550 zł

BYDGOSZCZ = 4.200 zł

OPOLE = 500 zł

KRAKÓW = 7.000 zł

LUBLIN = 5.250 zł

Aukcja na portalu Allegro.pl trwała od 4 do 18 października 2007 r. Uzyskano kwotę łączną 4.635 zł (słownie: cztery tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych). Z aukcji w filharmoniach oraz na Allegro.pl uzyskano kwotę 32.685 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych).

Wszystkie komplety monet zostały sprzedane.

Wydatki w związku z wysyłką monet pocztą kurierską oraz pobranie wyciągów bankowych nie przekroczyło kwoty 300 zł, a więc jest to poniżej 1% pozyskanych środków. Były to wyłączne koszty przeprowadzenia zbiórki.

Kwotę uzyskaną z aukcji Zarząd Fundacji ulokował na oprocentowanej lokacie w Banku Millennium, a w przyszłości przeznaczy ją na pokrycie kosztów prac projektów branżowych niezbędnych do wydania pozwolenia na budowę Domu Muzyka Seniora w Kątach, gm. Góra Kalwaria.

 

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Zarząd Fundacji „Dom Muzyka Seniora” z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 66 informuje, że w zbiórce publicznej w formie sprzedaży cegiełek na budowę Domu Muzyka Seniora przeprowadzonej w dniach 18.9.2006 – 15.9.2007, stosownie do pozwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.09.2006 r. nr 107/2006, zebrano kwotę 8.470 zł (osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych).

Poniesione koszty to: opłata skarbowa za pozwolenie – 76 zł, wynajęcie skrytki bankowej do przechowywania cegiełek – 400 zł oraz opłaty bankowe od wpłat gotówkowych – 16 zł.

Kwota uzyskana ze zbiórki zostanie przeznaczona na ogrodzenie terenu pod przyszłą budowę Domu Muzyka Seniora w Kątach.

Skontaktuj się z nami!

© DOM MUZYKA SENIORA Kąty, ul. Brzozowa 24, 05-532 Baniocha, woj. mazowieckie

Dom Opieki Piaseczno
Dom Opieki Góra Kalwaria